MARIA MONTESSORI (1870-1952)

Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker. Det vet alla. Maria Montessori såg lite till. Hon upptäckte att barns utveckling följer ett mönster som är lika för alla barn. Maria Montessori fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap.

Hon utvecklade pedagogiska metoder för att stimulera barnen under deras känsliga perioder. Resultatet var häpnadsväckande. Italiens första kvinnliga läkare Maria Montessori hade skapat sin egen pedagogik: montessoripedagogiken.

Det handlar om att ta tillvara barnets spontana lust för arbete, att låta det egna intresset vara motiv nog för att söka kunskap. Barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en uppgift. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste grundstenarna i Montessoripedagogiken.

För att möta barns behov av stimulans och aktivitet, utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial, för alla tänkbara intressen och mognadsstadier. Så gott som allt material fyller flera funktioner. Lärarens uppgift är inte att förmedla kunskap utan att observera barnen, vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling och att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Läraren berättar, beskriver och klarlägger. Hon vet var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas. Sedan gäller det att låta barnet arbeta själv med sin uppgift. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Vill ni veta mer om Maria Montessori och hennes pedagogik står lärarna gärna till tjänst. Ni kan även surfa in på sidor med montessorimaterial.

Logga in till våra föräldrasidor.

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional