FÖRSKOLANS MONTESSORIPEDAGOGIK

Barnet i centrum:

I vårt dagliga arbete utgår vi från barnets enskilda behov. Vi ser till barnets alla behov, såväl till intellektet, det sociala, fysiska och emotionella. Vi vill ge alla barn en trygghet, glädje och lust att lära.

Miljön:

I vår verksamhet ska barnen kunna vara och arbeta i lugn och ro. Miljön är strukturerad och barnanpassad. Varje barn har frihet att välja en meningsfull sysselsättning som ger barnet arbetsglädje och koncentration.