FÖRSKOLANS AVDELNINGAR

Giraff: barnens ålder 1år – 2,5 , 3år


Giraffen är en småbarnsavdelning med 11 barn. Åldern är från 1 år - 21/2,3 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att försöka klara av att göra saker på egen hand, ("jag kan själv" ) dvs. uppmuntra till självständighet. I lugn och ro får barnen pröva på att göra allting i sin egen takt och efter sin egen förmåga.

Panda: barnens ålder 2,5 – 6 år och

Tiger: barnens ålder 2,5 – 6 år


Panda och Tiger är två parallella avdelningar med 16/17 barn på varje avdelning. På varje avdelning arbetar 3 pedagoger. Avdelningarna samarbetar dagligen med varandra. Pedagogerna skapar förutsättningar så att alla barn kan känna lust, nyfikenhet och intresse.

Logga in till våra föräldrasidor.

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional